Sieć salonów meblowych
Meble dla każdego

Raty i transport

Transport

 • TRANSPORT GRATIS!


  Meble zakupione w naszych salonach dowozimy na terenie miast w których posiadamy salony gratis! O szczegóły pytaj sprzdawcę!


Raty

 • Credit Agricole


  Aby dokonać zakupu na raty w systemie LUKAS wystarczy przedłożyć w sklepie:

  - Dwa dokumenty tożsamości (w tym dowód osobisty)
  - Dokument poświadczający fakt uzyskiwania stałych dochodów

  W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu dokumentami tymi są:

  - Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: Aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące
  - Emeryci i renciści: Ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji
  - Prowadzący gospodarstwo rolne: Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopia* ostatniego dowodu wpłaty podatku rolnegob
  - Prowadzący działalność gospodarczą: Kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopie* dowody wpłaty podatku dochodowego za ostatnie trzy miesiące
  - Inne źródła dochodu: Według indywidualnych ustaleń z LUKAS SA
  *) oryginał do wglądu

  UWAGA!
  Istnieje możliwość zawarcia kredytu ratalnego na podstawie okazania samego dowodu osobistego !!! Bez udokumentowywania źródła i wysokości dochodów na piśmie (zaświadczeniu). O szczegóły pytaj sprzedawcę!

 • Santander


  Aby uzyskać kredyt wystarczy spełnić tylko dwa warunki:

  1. Przedstawić dwa dokumenty stwierdzające tożsamość, takie jak: - dowód osobisty - inny dokument ze zdjęciem (np: legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja służbowa, paszport, prawo jazdy, książeczkę wojskową legitymację rencisty/emeryta lub Kartę Najlepszego Klienta - od osób uprawnionych do korzystania z tych dokumentów.

  2. Udokumentować źródło i wysokość dochodów. I tak może to być dochód z: - umowy o pracę - wtedy należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o otrzymywanych dochodach - emerytury lub renty - oryginał ostatniego odcinka renty lub emerytury. W przypadku rencisty - dodatkowo decyzja o przyznaniu renty (lub orzeczenie lekarskie) - zasiłki i świadczenia przedemerytalne - dokument stwierdzający wysokość przyznanego świadczenia / zasiłku (decyzja lub zaświadczenie z PUP) - tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

  UWAGA!
  Istnieje możliwość zawarcia kredytu ratalnego na podstawie okazania samego dowodu osobistego !!! Bez udokumentowywania źródła i wysokości dochodów na piśmie (zaświadczeniu). O szczegóły pytaj sprzedawcę!